fbpx

Selayang Pandang

Dewan Perniagaan Melayu Malaysia telah ditubuhkan pada 1957 di bawah nama ‘Gabongan Dewan-Dewan
Perniagaan Melayu Se Malaya (GDPMM)’ dengan nombor pendaftar “1101 Selangor”.
Sejarah pembentukan gabungan bermula seawal tahun 1938. Persatuan peniaga peniaga Melayu di Kelantan menubuhkan Dewan Perniagaan Melayu Kelantan pada tahun yang sama. Langkah yang dirintis oleh Dewan Perniagaan Melayu Kelantan kemudiannya diikuti dengan Penubuhan Dewan Perniagaan di negeri-negeri yang lain.

Pada tahun 1974, melalui langkah penstrukturan, ia telah ditukar kepada Dewan Perniagaan dan Industri Melayu Malaysia. Nama tersebut kemudiannya telah dirombak kepada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, DPMM pada tahun 1992.

Mulai 2020, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia menggunakan singkatan “DEWAN MELAYU” sejajar dengan visi dan misi yang diperbaharui.

Berpaksikan sebuah badan bukan politik, dan berfungsi sebagai badan bukan kerajaan, DEWAN MELAYU telah diurus tadbir oleh usahawan Melayu yang terdiri daripada pelbagai saiz dan sektor perniagaan di Malaysia. DEWAN MELAYU merupakan badan amanah induk ekonomi Melayu dan berpengaruh bukan sahaja terhadap ahlinya, malah kepada seluruh komuniti perniagaan Melayu.

DEWAN MELAYU juga bergerak seiring dengan Dewan Perniagaan lain di dalam Dewan Perniagaan dan Industri Nasional Malaysia (NCCIM) di samping Dewan-Dewan Perniagaan lain di Negara. “The Future Begins Tonight” yang telah dilancarkan Perdana Menteri, Dato’ Seri Najib Tun Razak pada tanggal 29
Januari 2018, adalah titik tolak persiapan DEWAN dalam membawa matlamat naratif baharu ekonomi Melayu.

Sehingga kini terdapat 15 cawangan di seluruh Malaysia termasuk di Sabah, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, yang menghubungkan keseluruhan komuniti perniagaan melalui perkongsian perkhidmatan, maklumat dan bimbingan kepada ahlinya.

DEWAN MELAYU turut menyediakan ruang luas kepada Syarikat Kecil dan Sederhana khususnya, di samping industri lain bagi melaksanakan jaringan perniagaan, pembangunan usahawan serta panduan perniagaan di kalangan komuniti.