fbpx

KUALA LUMPUR: Kementerian Ekonomi sedang mengadakan sesi libat urus dengan pelbagai pihak termasuk kalangan Ahli Parlimen, pegawai-pegawai daerah, pihak berkuasa tempatan dan pihak berkepentingan lain bagi memastikan Inisiatif Pendapatan Rakyat (IPR) dapat dilaksanakan dengan segera di seluruh negara.

Timbalan Menteri Ekonomi, Datuk Hanifah Hajar Taib berkata sebanyak RM750 juta diperuntukkan di bawah IPR menerusi tiga usaha iaitu Inisiatif Usahawan Tani (INTAN), Inisiatif Usahawan Makanan (INSAN) dan Inisiatif Operator Perkhidmatan (IKHSAN).

Malah, katanya, kementerian sudah mengadakan sesi libat urus dengan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW) yang membabitkan program IPR INTAN pada 30 Mac lalu.

“Bentuk kerjasama yang akan ditentukan antara lainnya adalah berkaitan ketersediaan tanah oleh pihak KKDW bagi program berkenaan,” katanya ketika menggulung Rang Undang-Undang Perbekalan 2023 bagi kementerian itu di Dewan Negara, di sini, hari ini.

Hanifah menjelaskan, program IPR itu membabitkan semua golongan miskin tegar dan B40 tanpa mengira kaum, etnik dan negeri bagi membantu meningkatkan pendapatan kalangan tersebut selain membantu mengatasi isu kos sara hidup serta memperbaiki struktur ekonomi di peringkat akar umbi.

Program berkenaan menyasarkan peserta untuk meraih pendapatan antara RM2,000 dan RM2,500 sebulan dalam tempoh pemantauan selama 24 bulan dan seterusnya menjana pendapatan sendiri melalui hasil yang diperoleh.

Beliau berkata, ketua isi rumah bagi golongan B40 khususnya miskin tegar perlu memohon melalui laman sesawang IPR dan boleh memilih menyertai inisiatif diminati bagi program IPR tersebut.

“Peserta akan dipadankan dengan inisiatif yang diminati, lokaliti dan ketersediaan inisiatif tersebut di lokaliti berkenaan,” katanya.

Menurut Hanifah, pelaksanaan IPR turut melibatkan kerjasama kementerian dan rakan-rakan strategik daripada sektor swasta, syarikat berkaitan kerajaan dan institusi pengajian tinggi melalui pendekatan penglibatan negara secara menyeluruh bagi menangani kemiskinan dan ketidaksamaan.

Sumber : Bernama / Berita Harian
link : https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2023/04/1086382/kementerian-ekonomi-anjur-sesi-libat-urus-dengan-pelbagai-pihak?fbclid=IwAR0UhQcWq4NVrpkhssmAwnNfX5H_OjQDYztobqWaf_AwYP2dGvw9BkbGNr8