DEWAN

DEWAN

Antara Misi DPMM adalah seperti berikut :

DEWAN-DEWAN PERNIAGAAN

Usaha terawal untuk mewujudkan persatuan perniagaan di negeri telah dipelopori oleh peniaga-peniaga Melayu di Kelantan pada tahun 1938 dengan penubuhan Dewan Perniagaan Melayu Kelantan pada tahun yang sama.

Penubuhan Dewan-dewan Perniagaan di peringkat negeri mengikut turutan adalah seperti berikut:-

 1. Dewan Perniagaan Melayu Kelantan 1938
 2. Dewan Perniagaan Melayu Perak 1951
 3. Dewan Perniagaan Melayu Johor 1952
 4. Dewan Perniagaan Melayu Selangor 1953
 5. Dewan Perniagaan Melayu Terengganu 1953
 6. Dewan Perniagaan Melayu Kedah 1956
 7. Dewan Perniagaan Melayu Pulau Pinang dan Seberang Prai 1959
 8. Dewan Perniagaan Melayu Negeri Sembilan 1960
 9. Dewan Perniagaan Melayu Perlis 1963
 10. Dewan Perniagaan Melayu Melaka 1963
 11. Dewan Perniagaan Melayu Pahang 1972
 12. Dewan Perniagaan Melayu Wilayah Persekutuan 1975
 13. Dewan Perniagaan Melayu Sabah 1997
 14. Dewan Perniagaan Melayu Wilayah Persekutuan Labuan 1997
 15. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Wilayah Persekutuan Putrajaya 2004

GABUNGAN DEWAN-DEWAN

Lanjutan daripada penubuhan Dewan-Dewan Perniagaan Melayu di peringkat negeri (yang masing masing berdaftar di bawah Pendaftar Pertubuhan Negeri), satu badan induk yang diberi nama “Gabongan Dewan-Dewan Perniagaan Melayu Se Malaya” (GDPMM) ditubuhkan pada tahun 1956.

Di antara individu yang bertangungjawab di dalam pembentukan GDPMM ini adalah Datuk Mahmood Ambak (Pengerusi Dewan Perniagaan Melayu Perak); Haji Nik Hassan Nik Yahya (Pengerusi Dewan Perniagaan Melayu Kelantan) dan Datuk Raja Nasron (Pengerusi Dewan Perniagaan Melayu Selangor).

GDPMM ditubuhkan mengikut undang-undang Pertubuhan 1949. Ia telah didaftarkan di bawah Pendaftar Pertubuhan Malaysia dan penubuhannya diluluskan secara rasmi pada 11 Julai 1957 dengan nombor pendaftar “1101 Selangor”.

GDPMM mempunyai matlamatnya sendiri dan sepertimana yang tercatat di dalam perlembagaannya, penubuhannya adalah untuk :

…”Sekalian Dewan-Dewan Perniagaan Melayu di Malaya supaya bekerjasama bagi memenuhi segala lapangan perniagaan dan mempertahankan segala hak-hak dan faedah-faedah dalam lapangan aneka perniagaan dan membantu perusahaan-perusahaan pertanian, pelombong-pelombong aneka galian hasil bumi, pertukangan dan pengeluaran-pengeluaran perusahaan kerajinan tempatan dan pengangkutan, penjualan-penjualan serta lainnya dalam Negara atau di luar Negara Malaya…”

(Sumber: Undang-undang Gabongan Dewan-dewan Perniagaan Melayu Se Malaya, 26 April 1956, Lampiran 2)

DEWAN

DEWAN terus memperjuangkan misi mengangkat maruah dan martabat bangsa Melayu dalam ekonomi Negara dan antarabangsa. Imej, peranan dan keberkesanannya semakin diakui oleh pemimpin Negara. DEWAN juga turut diminta membantu kerajaan terutamanya dalam isu-isu yang menyentuh kepentingan masyarakat pengusaha dan peniaga Melayu.

DEWAN telah diberi kepercayaan untuk menjadi sekretariat yang memacu dan memantau ekonomi Melayu dengan tertubuhnya Sekretariat Agenda Ekonomi Melayu (SAEM). Di samping itu, DEWAN juga telah bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Usahawan untuk menganjur Kongres Ekonomi Bumiputera Keempat (KEB4) pada 10 dan 11 September 1999.

Selain daripada itu, hasil perjuangan berterusan DEWAN ialah membela nasib usahawan Melayu yang terjejas akibat kemelesetan dan kegawatan ekonomi Negara. Maka lahirlah Tabung Pemulihan Usahawan (TPU) dan Tabung Projek Usahawan Bumiputera (TPUB) lanjutan daripada memorandum DEWAN kepada pemimpin Negara.

Close Menu