Kajiselidik PKP 3.0

Bagi melihat kesan secara langsung mahupun tidak langsung terhadap Perusahaan Mikro, Kecil & Sederhana terutama dalam kalangan peniaga, kami mengalu-alukan penglibatan penglibatan anda didalam kaji selidik ini bagi membolehkan ia dikumpulkan dan dibawa kepada pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya.

Read More »

Hanya kestabilan politik mampu pulihkan ekonomi negara

Bayangkan jika ahli perniagaan berhempas pulas membuat kertas cadangan untuk memakmurkan ekonomi negara, alih-alih kerajaan bertukar atau menteri bertanggungjawab bertukar.
Sudah tentu ini menyukarkan kami.

Kita amat memerlukan kestabilan politik. Jika politik stabil, komuniti perniagaan juga akan lebih senang, sekaligus berupaya membela rakyat dengan lebih baik.

Read More »