Tinjauan Khas PKP 3.0

Bagi melihat kesan secara langsung mahupun tidak langsung terhadap Perusahaan Mikro, Kecil & Sederhana terutama dalam kalangan peniaga, kami mengalu-alukan penglibatan penglibatan anda didalam kaji selidik ini bagi membolehkan ia dikumpulkan dan dibawa kepada pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya. Kerjasama anda amat kami hargai.

Klik link atau isi borang diawah untuk mengisi kaji selidik berikut:-