Yayasan

Yayasan Kajian Dan Pembangunan DPMM (YKPD)

 

LATAR BELAKANG PENUBUHAN

logo-ykpd2Yayasan Kajian dan Pembangunan DPMM (YKPD) ditubuhkan pada 9 April 2009 di bawah Akta Syarikat jaminan terhad. YKPD dilancarkan secara rasmi oleh YAB Dato’ Sri Najib Tun Abdul Razak pada 26 Jun 2009.

OBJEKTIF PENUBUHAN

YKPD ditubuhkan dengan objektif: Menjalankan kajian pelbagai isu berkaitan keusahawanan Melayu. Mengkaji kesesuaian dan keberkesanan polisi-polisi yang digubal berkaitan ekonomi orang Melayu. Menyebarluaskan dapatan kajian dan temuan melalui laporan dan penerbitan. Mewujudkan program pembangunan dan pengukuhan keusahawanan Melayu. Menganjurkan pelbagai program mempertemukan usahawan, cendikiawan, teknokrat dan pemimpin Melayu untuk membina jaringan strategik.

» Seterusnya 

 

Yayasan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (YDPMM)

Yayasan Pembangunan Usahawan (YPU)

Yayasan Kebajikan DPMM (YKD)

Yayasan Perubatan SMC (YPSMC)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *