Syarikat

DPMM Perumahan Berhad

logo-rumah1Selaras dengan hasrat dan komitmen Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM) untuk membantu usahawan dan orang ramai yang berpendapatan sederhana untuk membeli rumah kos sederhana yang mampu dimiliki, maka DPMM telah menganjurkan satu program ”Perumahan Kos Sederhana Mampu Milik Konsep SeMalaysia (PPKS)” di seluruh Negara dengan tujuan dan matlamat utama untuk melaksanakan ‘Tanggungjawab Sosial’ tanpa motif keuntungan.

» Selanjutnya

Tabung Usahawan dan Pelaburan Melayu Berhad (TUPMB)

Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM) bersama dengan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu (MTEM) telah bersetuju supaya satu tabung dinamakan “Tabung Usahawan dan Pelaburan Bumiputera” ditubuhkan.

Tabung tersebut ditubuhkan oleh DPMM dan MTEM dengan kerjasama agensi-agensi Kerajaan dan GLCs pada 14 September 2012.

Dicadangkan tabung pertama ini bernilai tidak kurang RM500 juta dan dipertingkatkan kepada RM1 billion. 50% saham ekuiti dipegang oleh agensi-agensi Kerajaan dan GLCs.  Baki 50% lagi dicarum oleh orang ramai Bumiputera (perseorangan dan syarikat).

» Selanjutnya

Tabung Usahawan dan Pelaburan Bumiputera Bhd telah ditukarkan nama kepada Tabung Usahawan dan Pelaburan Melayu (TUPMB) Pada 03 Januari 2013.

  • – TUPM (PERTAMA) Sdn Bhd
  • – TUPM (Trading) Sdn Bhd
  • – TUPM Asset Management Sdn Bhd

 

DPMM Holdings Sdn Bhd

DPMM Sentral Land Sdn Bhd

Hasrat Nusa Sdn Bhd

TUPM Asset Management Sdn Bhd

DPMM Industry Sdn Bhd

Master Vendor Corporation Sdn Bhd

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *